ช่วงนี้มาเรียนวิชาเลือกที่รพ.จุฬาฯ
แต่ก็เป็นอะไรที่แปลกอย่างหนึ่ง
ทั้งที่อยู่ใจกลางเมือง แต่ไม่มีอะไรใหม่ๆ เข้ามา review เลย
วันนี้ก็เลยขุดเอาร้านเก่าๆ ที่เคยไปมาแล้วเอามาลง

ครั้งนี้เป็นร้านกาแฟละกันครับ
เหมาะกับอ