ก่อนอื่นผมขออนุญาติเปลี่ยนกรุ๊ปหัวข้อจาก
"ศึกสามทงคัทซึ" มาเป็น "ศึกโคตรทงคัทซึ" เพราะคราวนี้ผมจะเอาร้านใหญ่มามั่ง
ขอบอกนิดว่าทุกร้านที่ผมไปกิน ผมไม่ได้ส่วนลด ค่าสปอนเซอร์ หรือต้องการโจมตีใ